คอร์สเรียนของเรา

คอร์สออนไลน์ทั้งหมด 

ร่วมงานกับเรา

ฝึกงานกับ UCADEMiA

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
  • Medium

Call Center : 0805654192 (พี่เอมี่)

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ

© UCADEMiA 2020 | Terms of Service

arrow&v
arrow&v

คอร์สเรียนออนไลน์

MUIC

Unlock Business Finance

เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ BusFi สำหรับเด็ก MUIC (Final)

MUIC8203

สอนโดย พี่ปลา UCADEMiA

11 ชั่วโมง

MUIC

Unlock Business Finance

เนื้อหา + ตะลุยโจทย์ BusFi สำหรับเด็ก MUIC (Midterm)

MUIC8103

สอนโดย พี่ปลา UCADEMiA

26.5 ชั่วโมง

MUIC

Excel Usage for MBI

เรียนรู้การใช้ Excel สำหรับเด็ก MUIC (Midterm)

MUIC7203

สอนโดย พี่ปลา UCADEMiA

10 ชั่วโมง

CU Sci

Classic Calculus II

เนื้อหาแคล2 สำหรับเด็กวิทยา จุฬาฯ (Midterm)

CUSC9203

สอนโดย พี่ตูน UCADEMiA

28 ชั่วโมง

All

Calculus U101 :

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชังค่าจริงของหนึ่งแปร

U101

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

5.5 ชั่วโมง

All

Calculus U104 :

ฟังก์ชันอดิศัย

U104

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

2.5 ชั่วโมง

All

Calculus U107 :

การประยุกต์ของอินทิกรัล

U107

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

2.5 ชั่วโมง

All

Calculus U110 :

ลำดับและอนุกรมอนันต์

U110

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

6.5 ชั่วโมง

All

Calculus U113 :

ฟังก์ชันของหลายตัวแปร

U113

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

5.5 ชั่วโมง

MUIC

Business Finance

เนื้อหา BusFi สำหรับเด็ก MUIC (Final)

MUIC9203

สอนโดย พี่ปลา UCADEMiA

9 ชั่วโมง

MUIC

Business Finance

เนื้อหา BusFi สำหรับเด็ก MUIC (Midterm)

MUIC9103

สอนโดย พี่ปลา UCADEMiA

23.5 ชั่วโมง

SIIT

MATH II

เนื้อหาแมท2 สำหรับเด็ก SIIT (Midterm)

SIMA9103

สอนโดย พี่มอมอ UCADEMiA

23 ชั่วโมง

TU Sci

Classic Calculus II

เนื้อหาแคล2 สำหรับเด็กวิทยา มธ. (Midterm)

TUSC9103

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

5.5 ชั่วโมง

All

Calculus U102 :

อนุพันธ์และค่าเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟัง

U102

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

5.5 ชั่วโมง

All

Calculus U105 :

การประยุกต์ของอนุพันธ์

U105

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

5.5 ชั่วโมง

All

Calculus U108 :

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

U108

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

2 ชั่วโมง

All

Calculus U111 :

อนุกรมกำลัง

U111

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

2.5 ชั่วโมง

All

Calculus U115 :

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

U115

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

4 ชั่วโมง

MUIC

Mock Business Finance

ตะลุยโจทย์ BusFi สำหรับเด็ก MUIC (Final)

MU431101

สอนโดย พี่ปลา UCADEMiA

2 ชั่วโมง

MUIC

Mock Business Finance

ตะลุยโจทย์ BusFi สำหรับเด็ก MUIC (Midterm)

MU431100

สอนโดย พี่ปลา UCADEMiA

3 ชั่วโมง

CU Intania

Classic Calculus II

เนื้อหาแคล2 สำหรับเด็กวิศวะ จุฬาฯ (Midterm)

CUEN9103

สอนโดย พี่ตูน UCADEMiA

25 ชั่วโมง

All

Classic Calculus II

เนื้อหาแคล2 สำหรับเด็กมหาลัย (Midterm)

CUEN03

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

14.5 ชั่วโมง

All

Calculus U103 :

การอินทิเกรต

U103

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

2.5 ชั่วโมง

All

Calculus U106 :

เทคนิคการอินทิเกรต

U106

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

5.5 ชั่วโมง

All

Calculus U109 :

ระบบพิกัดเชิงขั้ว

U109

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

1.5 ชั่วโมง

All

Calculus U112 :

เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ

U112

สอนโดย พี่เต้ UCADEMiA

5.5 ชั่วโมง

ยศ และ สิทธิพิเศษ