คอร์สเรียนของเรา

คอร์สออนไลน์ทั้งหมด 

ร่วมงานกับเรา

ฝึกงานกับ UCADEMiA

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • Medium

Call Center : 0805654192 (พี่เอมี่)

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ

© UCADEMiA 2020 | Terms of Service

OUR TEACHERS

ผู้มีประสบการณ์สอนพิเศษให้แก่เด็กมหาลัยจากคณะต่างๆ

พี่ตูน CU EXPERT

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)

 • เด็กค่าย สอวน.คณิตศาสตร์ ค่าย 1 และ 2

 • 100 เต็ม คณิต 1 วิชาสามัญ 3 ปีซ้อน (ปี59-61)

 • 300 เต็ม PAT1 คณิตศาสตร์ 2 ปีซ้อน (ปี 60-61)

 • ประสบการณ์การสอนกว่า 14 ปี

พี่ปลา MUIC EXPERT

 • Bachelor’s degree: Bachelor of Business Administration,
  Mahidol University International College-First class honors ( GPA 3.89 )

 • Master: Master of management, College of Management Mahidol University (CMMU), GPA 4.00

 • Teaching since 2012

พี่มอมอ TU EXPERT

 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตรประยุกต์ (เกียรตินิยม) ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Phd candidate สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ประสบการณ์สอน คณิตศาสตร์ และ แคลคูลัสมากกว่า 8 ปีในสถาบันชั้นนํา และเป็นอาจาย์พิเศษในหลายโรงเรียน เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัยและสตรีวิทยา

พี่เต้ CU EXPERT

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)

 • ผู้คิดค้นและวางหลักสูตร Calculus by UCADEMiA

 •  เกรดวิชา Calculus I : A

 • Calculus II : A

 •  Differential Equations : A (คะแนนสอบ Midterm 99.5/100)

 • ประสบการณ์การสอนกว่า 5 ปี