คอร์สเรียนของเรา

คอร์สออนไลน์ทั้งหมด 

ร่วมงานกับเรา

ฝึกงานกับ UCADEMiA

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • Medium

Call Center : 0805654192 (พี่เอมี่)

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ

© UCADEMiA 2020 | Terms of Service

ราคาพิเศษ 7,800 บาท
(จากปกติ 9.100 บาท)

8 บท มีอะไรบ้าง?

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชังค่าจริงของหนึ่งแปร 

อนุพันธ์และค่าเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง
และฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย

การอินทิเกรด

ฟังก์ชันอดิศัย

การประยุกต์ของอนุพันธ์

เทคนิคการอินทิเกรด

การประยุกต์ของอินทิกรัล

อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

สำหรับคณะ

 1. สัตวแพทยศาสตร์

 2. ทันตแพทยศาสตร์

Syllabus

1.การทบทวนแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ ทบทวนลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชั่น หลักเกณฑ์ลูกโซ่และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน

2.การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

3.อนุพันธ์ของฟังก์ชั่นลอการิทึ่ม

4.อัตราสัมพันธ์การประยุกต์ของอนุพันธ์

5.การทบทวนแคลคูลัสปริพันธ์

6.เทคนิคการหาปริพันธ์

7.การหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ

ข้อมูลคอร์ส
31.5  ชั่วโมง
ราคา 7,850 บาท
จากปกติ 9,100 บาท

5 เหตุผลที่ต้องเรียน
Calculus Pack 1 

หัวข้อหลักๆ 

 • ทำความเข้าใจ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปร​

 • ลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวา

ระยะเวลาทดลองเรียน : 40 นาที

ทดลองเรียนฟรี !

Branding

บทนี้มีหัวข้ออะไรบ้าง ?​​

 • ลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวา

 • ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต

 • ลิมิตเกี่ยวกับอนันต์

 • ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

ราคา : 1,600 บาท

ระยะเวลา : 5.5 ชม.

บทนี้มีหัวข้ออะไรบ้าง ?​​

 • นิยามของอนุพันธ์และความต่อเนื่อง

 • กฎลูกโซ่ (Chain’s Rule)

 • ฟังก์ชันอดิศัย

 • อนุพันธ์อันดับสูง

 • ความหมายของอนุพันธ์เชิงเรขาคณิต

 • อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย

 • การหาอนุพันธ์โดยใช้สมบัติของลอการิทึม

 • ค่าเชิงอนุพันธ์ 

ราคา : 1,600 บาท

ระยะเวลา : 5.5 ชม.

บทนี้มีหัวข้ออะไรบ้าง ?​​

 •  ปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันและอินทิกรัลไม่จํากัดเขต

 • การอินทิเกรตโดยแทนค่าด้วยตัวแปร

ราคา : 700 บาท

ระยะเวลา : 2.5 ชม.

บทนี้มีหัวข้ออะไรบ้าง ?​​

 •   ฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ

 • ฟังก์ชันเลขชี้กําลังและฟังก์ชันลอการิทึม

 •  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 •  ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน

 • ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก

 • ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน

ราคา : 700 บาท

ระยะเวลา : 2.5 ชม.

บทนี้มีหัวข้ออะไรบ้าง ?​​

 • การหาจุดสุดขีด และค่าสุดขีดของสัมพันธ์ของฟังก์ชัน

 • ความเว้าของกราฟ และจุดเปลี่ยนเว้า

 • การร่างกราฟ

 • อัตราสัมพันธ์

 • กฏของโลปิตาล รูปแบบยังไม่กําหนด

ราคา : 1,600บาท

ระยะเวลา : 5.5 ชม.

บทนี้มีหัวข้ออะไรบ้าง ?​​​

ราคา : 1,600 บาท

ระยะเวลา : 5.5 ชม.

บทนี้มีหัวข้ออะไรบ้าง ?​​

 • พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง
 • ปริมาตรของรูปทรงตัน

 • ปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุน

 • ความยาวส่วนโค้ง

ราคา : 700 บาท

ระยะเวลา : 2.5 ชม.

บทนี้มีหัวข้ออะไรบ้าง ?​​

 •   ช่วงของการอินทิเกรดเป็นอนันต์

 • ฟังก์ชั่นไม่มีขอบเขตในช่วง

 •  ฟังก์ชั่นไม่มีขอบเขตในช่วงแบบผสม

ราคา : 600 บาท

ระยะเวลา : 2 ชม.

พี่เต้  UCADEMiA

วุฒิ ปุตระเศรณี
คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้คิดค้นและวางหลักสูตร Calculus by UCADEMiA

เกรดวิชา Calculus

 • Calculus I : A

 • Calculus II : A

 • Differential Equations : A

(คะแนนสอบ Midterm 99.5/100)

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 • PAT1 1/2558 : 254/300

 • PAT1    2/2558 :    270/300

 • 800 คะแนนเต็ม SAT math II

 • 100 คะแนนเต็ม O-NET คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 • คณิตศาสตร์ กสพท 94/100

 • อดีตตัวแทนแข่งขัน คณิตศาสตร์ สอวน.

วิทยากรงานติว และสอนพิเศษในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

ตัวช่วยดี ต้องบอกต่อเพือน... 


แนะนำคอร์สให้เพื่อน วิน-วิน รับส่วนลด 5% ทั้งเราและเพื่อน ยิ่งชวนหลายคน ยิ่งได้ส่วนลดเยอะ!