คอร์สเรียนของเรา

คอร์สออนไลน์ทั้งหมด 

ร่วมงานกับเรา

ฝึกงานกับ UCADEMiA

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • Medium

Call Center : 0805654192 (พี่เอมี่)

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ

© UCADEMiA 2020 | Terms of Service

ราคาพิเศษ 4,750 บาท
(จากปกติ5,500 บาท)

สำหรับคณะ

 1. SIIT

 2. วิศวกรรมศาสตร์

19 ชั่วโมง
ราคา 4,750 บาท

จากปกติ 5,500 บาท

4 บท มีอะไรบ้าง?

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชังค่าจริงของหนึ่งแปร 

อนุพันธ์และค่าเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง
และฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย

การประยุกต์ของอนุพันธ์

ฟังก์ชันอดิศัย

syllabus

1.Functions

2.Limits

3.Continuity

4.Deriavatives

5.Deriavatives of Trig. Functions and Chain Rule

6.Implicit Diff. and Related Rule

7.Increasing, Decreasing and 8.Concavity

9.Curve Sketching

10.Optimization

5 เหตุผลที่ต้องเรียน
Calculus Pack 1

หัวข้อหลักๆ 

 • ทำความเข้าใจ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปร​

 • ลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวา

ระยะเวลาทดลองเรียน : 40 นาที

ทดลองเรียนฟรี !

Branding

บทนี้มีหัวข้ออะไรบ้าง ?​​

 • ลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวา

 • ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิต

 • ลิมิตเกี่ยวกับอนันต์

 • ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

ราคา : 1,600 บาท

ระยะเวลา : 5.5 ชม.

บทนี้มีหัวข้ออะไรบ้าง ?​​

 • นิยามของอนุพันธ์และความต่อเนื่อง

 • กฎลูกโซ่ (Chain’s Rule)

 • ฟังก์ชันอดิศัย

 • อนุพันธ์อันดับสูง

 • ความหมายของอนุพันธ์เชิงเรขาคณิต

 • อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย

 • การหาอนุพันธ์โดยใช้สมบัติของลอการิทึม

 • ค่าเชิงอนุพันธ์ 

ราคา : 1,600 บาท

ระยะเวลา : 5.5 ชม.

บทนี้มีหัวข้ออะไรบ้าง ?​​

 •   ฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ

 • ฟังก์ชันเลขชี้กําลังและฟังก์ชันลอการิทึม

 •  ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 •  ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน

 • ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก

 • ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน

ราคา : 700 บาท

ระยะเวลา : 2.5 ชม.

บทนี้มีหัวข้ออะไรบ้าง ?​​

 • การหาจุดสุดขีด และค่าสุดขีดของสัมพันธ์ของฟังก์ชัน

 • ความเว้าของกราฟ และจุดเปลี่ยนเว้า

 • การร่างกราฟ

 • อัตราสัมพันธ์

 • กฏของโลปิตาล รูปแบบยังไม่กําหนด

ราคา : 1,600 บาท

ระยะเวลา : 5.5 ชม.

พี่เต้  UCADEMiA

วุฒิ ปุตระเศรณี
คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้คิดค้นและวางหลักสูตร Calculus by UCADEMiA

เกรดวิชา Calculus

 • Calculus I : A

 • Calculus II : A

 • Differential Equations : A

(คะแนนสอบ Midterm 99.5/100)

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 • PAT1 1/2558 : 254/300

 • PAT1    2/2558 :    270/300

 • 800 คะแนนเต็ม SAT math II

 • 100 คะแนนเต็ม O-NET คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 • คณิตศาสตร์ กสพท 94/100

 • อดีตตัวแทนแข่งขัน คณิตศาสตร์ สอวน.

วิทยากรงานติว และสอนพิเศษในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ

ตัวช่วยดี ต้องบอกต่อเพือน... 


แนะนำคอร์สให้เพื่อน วิน-วิน รับส่วนลด 5% ทั้งเราและเพื่อน ยิ่งชวนหลายคน ยิ่งได้ส่วนลดเยอะ!