คอร์สเรียนของเรา

คอร์สออนไลน์ทั้งหมด 

ร่วมงานกับเรา

ฝึกงานกับ UCADEMiA

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
  • Medium

Call Center : 0805654192 (พี่เอมี่)

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ

© UCADEMiA 2020 | Terms of Service

คอร์สเรียนทั้งหมด

Unlock Final Cal CU Intania

4,700 บาท

Unlock Final Cal CU Sci

4,700 บาท

Unlock Final Cal SIIT

5,100 บาท

Highlight

6 Course

Unlock Final Cal TU ENGi

5,100 บาท

Final Cal I (เนื้อหาสำหรับคณะอื่นๆ)

4,200 บาท

BusFi One Night Miracle

2,500 บาท

Calculus

16 Course

Calculus PACK 1

( Midterm Calculus I )

Calculus PACK 1

  • U101 : ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปร

  • U102 : อนุพันธ์และค่าเชิงอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยาย

  • U103 : การอินทิเกรต

  • U104 : ฟังก์ชันอดิศัย

PU001

เวลาเรียน 16 ชม.

ราคา 4,000 บาท

 
Web-107.png

U100 : Pre-Calculus

Web-99.png

U101 : ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปร

Web-7-100.png
Web-101.png

U103 : การอินทิเกรต

Web-103.png

U104 : ฟังก์ชันอดิศัย

Web-109.png

U105 : การประยุกต์ของอนุพันธ์

Web-104.png

U106 : เทคนิคการอินทิเกรต

Web-105.png

U107 : การประยุกต์ของ อินทิกรัล

Web-106.png

U108 : อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

Web1-104.png

U109 : ระบบพิกัดเชิงขั้ว

Web1-105.png

U110 : ลำดับและอนุกรมอนันต์

Web1-106.png

U111 : อนุกรมกำลัง

Web1-107.png

U112 : เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ

Web1-109.png

U113 : ฟังก์ชันของหลายตัวแปร

Web2-106.png

U114 : อินทิกรัลของฟังก์ชันหลายตัวแปร

Web2-107.png

U115 : สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

Web2-109.png

U116 : แคลคูลัสเวกเตอร์

Business Finance 

1 Course

BusFi MUIC11-04 (1).png

ยศ และ สิทธิพิเศษ