คอร์สเรียนของเรา

คอร์สออนไลน์ทั้งหมด 

ร่วมงานกับเรา

ฝึกงานกับ UCADEMiA

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • Medium

Call Center : 0805654192 (พี่เอมี่)

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ

© UCADEMiA 2020 | Terms of Service

CU ENGINEERING

Unlock Final Calculus I

CUEN802

 • CUEN02 : Calculus I For CU Intania

  • U105 : การประยุกต์ของอนุพันธ์

  • U106 : เทคนิคการอินทิเกรต

  • U107 : การประยุกต์ของอินทิกรัล

  • U108 : อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

  • U109 : ระบบพิกัดเชิงขั้ว

 • CUEN902 : One Night MiraCal CU Intania

CU SCIENCE

Unlock Final Calculus I

CUSC802

 • CUSC02 : Calculus I For CU Sci

  • U104 : ฟังก์ชันอดิศัย

  • U106 : เทคนิคการอินทิเกรต

  • U107 : การประยุกต์ของอินทิกรัล

  • U108 : อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

  • U115 : สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

 • CUSC902 : One Night MiraCal CU Sci

OTHER

Calculus PACK 2

( Final Calculus I )

 • U105 : การประยุกต์ของอนุพันธ์

 • U106 : เทคนิคการอินทิเกรต

 • U107 : การประยุกต์ของอินทิกรัล

 • U108 : อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

 • U109 : ระบบพิกัดเชิงขั้ว

Calculus PACK 2

PU002

OUR TEACHERS

พี่ปุ้ย CU Expert

จบวิศวฯ จุฬา (เกียรตินิยม)

ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี

พี่เต้ CU Expert

จบวิศวฯ จุฬา (เกียรตินิยม)

ประสบการณ์สอนกว่า 5 ปี

พี่มอมอ TU Expert

จบตรีวิทย์ ม.ธ. (เกียรตินิยม)

& จบโทวิทย์ มหิดลฯ

ประสบการณ์สอนกว่า 8 ปี