คอร์สเรียนของเรา

คอร์สออนไลน์ทั้งหมด 

ร่วมงานกับเรา

ฝึกงานกับ UCADEMiA

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
  • Medium

Call Center : 0805654192 (พี่เอมี่)

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ

© UCADEMiA 2020 | Terms of Service

Business Finance

เนื้อหา BusFi สำหรับเด็ก MUIC (Midterm)

MUIC9103

เริ่มเรียนได้ 15 ม.ค. 63

สอนโดย พี่ปลา UCADEMiA

ทำความเข้าใจหลักพื้นฐาน วิธีคิด วิธีทำ

ครอบคลุมเนื้อหา Chapter 1-6

ครบทุกบท ตรงจุดที่สอบ เนื้อหากระชับ

เนื้อหาทั้งหมด : 23.5 ชม.

ราคา : 6,100 บาท

อายุคอร์ส : 3 เดือน

จาก 7,050 บาท

เวลาที่สามารถเรียนได้ : 31 ชม.

คอร์สนี้เหมาะกับ

นักศึกษา MUIC ที่กำลังเรียนวิชา Business Finance อยู่

นักศึกษา MUIC ที่อยากเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัว

ประวัติผู้สอน

Bachelor’s degree: Bachelor of Business Administration, Mahidol University International College-First class honors ( GPA 3.89 ) Master: Master of management, College of Management Mahidol University (CMMU), GPA 4.00 Teaching since 2012

เนื้อหาของคอร์สนี้