คอร์สเรียนของเรา

คอร์สออนไลน์ทั้งหมด 

ร่วมงานกับเรา

ฝึกงานกับ UCADEMiA

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
  • Medium

Call Center : 0805654192 (พี่เอมี่)

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ

© UCADEMiA 2020 | Terms of Service

MATH II for SIIT

เนื้อหาแมท2 สำหรับเด็ก SIIT (Midterm)

SIMA9103

เริ่มเรียนได้ 20 ม.ค. 63

สอนโดย พี่มอมอ UCADEMiA

ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดสำหรับมิดเทอมเด็ก SIIT

ตัวอย่างหลากหลายและเทคนิคทำโจทย์เฉพาะตัว

ครบทุกบท ตรงจุดที่สอบ เนื้อหากระชับ

เนื้อหาทั้งหมด : 23 ชม.

ราคา : 4,500 บาท

อายุคอร์ส : 3 เดือน

จาก 6,400 บาท

เวลาที่สามารถเรียนได้ : 46 ชม.

หมายเหตุ : ราคานี้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 8 ม.ค. 63 เท่านั้น

คอร์สนี้เหมาะกับ

นักศึกษา SIIT ที่กำลังเรียนวิชา MATH2 อยู่

นักศึกษา SIIT ที่อยากเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัว

ประวัติผู้สอน

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตรประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Phd candidate สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ประสบการณ์สอน คณิตศาสตร์ และ แคลคูลัสมากกว่า 8 ปีในสถาบันชั้นนํา
และเป็นอาจาย์พิเศษในหลายโรงเรียน เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัยและสตรีวิทยา

เนื้อหาของคอร์สนี้