คอร์สเรียนของเรา

คอร์สออนไลน์ทั้งหมด 

ร่วมงานกับเรา

ฝึกงานกับ UCADEMiA

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • Medium

Call Center : 0805654192 (พี่เอมี่)

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ

© UCADEMiA 2020 | Terms of Service

RECOMMEND

OUR TEACHERS

พี่ปุ้ย CU Expert

จบวิศวฯ จุฬา (เกียรตินิยม)

ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี

พี่เต้ CU Expert

จบวิศวฯ จุฬา (เกียรตินิยม)

ประสบการณ์สอนกว่า 5 ปี

พี่มอมอ TU Expert

จบตรีวิทย์ ม.ธ. (เกียรตินิยม)

& จบโทวิทย์ มหิดลฯ

ประสบการณ์สอนกว่า 8 ปี

Calculus I for CU Intania

( Final PACK )

 • U105   :   การประยุกต์ของอนุพันธ์

 • U106   :   เทคนิคการอินทิเกรต

 • U107 :   การประยุกต์ของอินทิกรัล

 • U108   :   อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

 • U109   : ระบบพิกัดเชิงขั้ว

Calculus I for  CU Intania  (Final PACK)

CUEN02

เวลาเรียน :  17  ชม.

ราคา :  4,200  บาท

จาก 4,950  บาทเหลือ

Unlock Final Calculus I

CUEN802

 • CUEN02 : Calculus I For CU Intania

  • U105 : การประยุกต์ของอนุพันธ์

  • U106 : เทคนิคการอินทิเกรต

  • U107 : การประยุกต์ของอินทิกรัล

  • U108 : อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

  • U109 : ระบบพิกัดเชิงขั้ว

 • CUEN902 : One Night MiraCal CU Intania

เวลาเรียน    :  22  ชม.

ราคา :  4,700  บาท

จาก 6,900  บาทเหลือ

 

การประยุกต์ของอนุพันธ์

 • การหาจุดสุดขีด และค่าสุดขีดของสัมพันธ์ของฟังก์ชัน

 • ความเว้าของกราฟ และจุดเปลี่ยนเว้า

 • การร่างกราฟ

 • อัตราสัมพัทธ์

 • กฎของโลปิตาล และรูปแบบไม่กำหนด

เวลาเรียน   : 5.5 ชม.

เทคนิคการอินทิเกรต

 • by parts หรือ การอินทิเกรตทีละส่วน

 • การอินทิเกรตโดยการแยกส่วน

 • การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณ

 • การอินทิเกรตฟังก์ชันตรรกยะของ sinx และ cosx

 • การอินทิเกรตฟังก์ชันพีชคณิตที่มีเลขชี้กำลังต่างเป็นเศษส่วน

 • การอินทิเกรตฟังก์ชันด้วยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณ

เวลาเรียน   : 5.5 ชม.

One Night MiraCal (Final)

คอร์สตะลุยโจทย์แคลคูลัส 1 ไฟนอล

สำหรับเด็กวิศวะ   จุฬาฯ

One Night MiraCal (Final)

CUEN902

คอร์สตะลุยโจทย์แคลคูลัส 1 ไฟนอลสำหรับเด็กวิศวะ   จุฬาฯ

เวลาเรียน :  5  ชม.

ราคา :  2,000  บาท

 • การประยุกต์ของอนุพันธ์

 •  เทคนิคการอินทิเกรต

 • การประยุกต์ของอินทิกรัล

 • อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

 • ระบบพิกัดเชิงขั้ว

ยศ และ สิทธิพิเศษ