คอร์สเรียนของเรา

คอร์สออนไลน์ทั้งหมด 

ร่วมงานกับเรา

ฝึกงานกับ UCADEMiA

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • Medium

Call Center : 0805654192 (พี่เอมี่)

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ

© UCADEMiA 2020 | Terms of Service

RECOMMEND

OUR TEACHERS

พี่ปุ้ย CU Expert

จบวิศวฯ จุฬา (เกียรตินิยม)

ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี

พี่เต้ CU Expert

จบวิศวฯ จุฬา (เกียรตินิยม)

ประสบการณ์สอนกว่า 5 ปี

พี่มอมอ TU Expert

จบตรีวิทย์ ม.ธ. (เกียรตินิยม)

& จบโทวิทย์ มหิดลฯ

ประสบการณ์สอนกว่า 8 ปี

Unlock Final Calculus I

CUSC802

 • CUSC02 : Calculus I For CU Sci

  • U104 : ฟังก์ชันอดิศัย

  • U106 : เทคนิคการอินทิเกรต

  • U107 : การประยุกต์ของอินทิกรัล

  • U108 : อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

  • U115 : สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

 • CUSC902 : One Night MiraCal CU Sci

เวลาเรียน    :  23.5  ชม.

ราคา :  4,700  บาท

จาก 7,600  บาทเหลือ

 

Calculus I for CU Sci

( Final PACK )

Calculus I for CU Sci (Final PACK)

CUSC02

 • U104 : ฟังก์ชันอดิศัย

 • U106 : เทคนิคการอินทิเกรต

 • U107 : การประยุกต์ของอินทิกรัล

 • U108 : อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

 • U115 : สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

เวลาเรียน :  16.5  ชม.

ราคา :  4,000  บาท

จาก 4,800  บาทเหลือ

ฟังก์ชันอดิศัย

 • ฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ

 • ฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชันลอการิทึม

 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน

 • ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก

 • ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกผกผัน

เวลาเรียน   : 2.5 ชม.

เทคนิคการอินทิเกรต

 • by parts หรือ การอินทิเกรตทีละส่วน

 • การอินทิเกรตโดยการแยกส่วน

 • การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณ

 • การอินทิเกรตฟังก์ชันตรรกยะของ sinx และ cosx

 • การอินทิเกรตฟังก์ชันพีชคณิตที่มีเลขชี้กำลังต่างเป็นเศษส่วน

 • การอินทิเกรตฟังก์ชันด้วยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณ

เวลาเรียน   : 5.5 ชม.

One Night MiraCal (Final)

คอร์สตะลุยโจทย์แคลคูลัส 1 ไฟนอล

สำหรับเด็กวิทยา จุฬาฯ

One Night MiraCal (Final)

CUSC902

คอร์สตะลุยโจทย์แคลคูลัส 1 ไฟนอลสำหรับเด็กวิทยา จุฬาฯ

เวลาเรียน : 7 ชม.

ราคา : 2,800 บาท

 • ฟังก์ชันอดิศัย

 • เทคนิคการอินทิเกรต

 • การประยุกต์ของอินทิกรัล

 •  อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

 • สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

ยศ และ สิทธิพิเศษ