คอร์สเรียนของเรา

คอร์สออนไลน์ทั้งหมด 

ร่วมงานกับเรา

ฝึกงานกับ UCADEMiA

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • Medium

Call Center : 0805654192 (พี่เอมี่)

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ

© UCADEMiA 2020 | Terms of Service

RECOMMEND

OUR TEACHERS

พี่ปุ้ย CU Expert

จบวิศวฯ จุฬา (เกียรตินิยม)

ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี

พี่เต้ CU Expert

จบวิศวฯ จุฬา (เกียรตินิยม)

ประสบการณ์สอนกว่า 5 ปี

พี่มอมอ TU Expert

จบตรีวิทย์ ม.ธ. (เกียรตินิยม)

& จบโทวิทย์ มหิดลฯ

ประสบการณ์สอนกว่า 8 ปี

Unlock Final Calculus I

TUEN802

 • TUEN02 : Calculus I For TU ENGi

  • U103 : การอินทิเกรต

  • U106 : เทคนิคการอินทิเกรต

  • U107 : การประยุกต์ของอินทิกรัล

  • U108 : อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

  • U110 : ลำดับและอนุกรมอนันต์

 • TUEN902 : One Night MiraCal TU ENGi

เวลาเรียน    :  24.5  ชม.

ราคา :  5,100  บาท

จาก 7,800  บาทเหลือ

 

Calculus I for TU ENGi

( Final PACK )

 • U103 : การอินทิเกรต

 • U106 : เทคนิคการอินทิเกรต

 • U107 : การประยุกต์ของอินทิกรัล

 • U108 : อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

 • U110 : ลำดับและอนุกรมอนันต์

Calculus I for TU ENGi (Final PACK)

TUEN02

เวลาเรียน : 18.5 ชม.

ราคา : 4,500 บาท

จาก 5,400  บาทเหลือ

การอินทิเกรต

 •  ปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันและอินทิกรัลไม่จํากัดเขต

 • การอินทิเกรตโดยแทนค่าด้วยตัวแปร

เวลาเรียน   : 2.5 ชม.

การประยุกต์ของอินทิกรัล

 • by parts หรือ การอินทิเกรตทีละส่วน

 • การอินทิเกรตโดยการแยกส่วน

 • การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณ

 • การอินทิเกรตฟังก์ชันตรรกยะของ sinx และ cosx

 • การอินทิเกรตฟังก์ชันพีชคณิตที่มีเลขชี้กำลังต่างเป็นเศษส่วน

 • การอินทิเกรตฟังก์ชันด้วยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณ

เวลาเรียน   : 5.5 ชม.

One Night MiraCal (Final)

คอร์สตะลุยโจทย์แคลคูลัส 1 ไฟนอล

สำหรับเด็กวิศวะ   มธ.

One Night MiraCal (Final)

TUEN902

คอร์สตะลุยโจทย์แคลคูลัส 1 ไฟนอลสำหรับเด็กวิศวะ มธ.

เวลาเรียน : 6 ชม.

ราคา : 2,400 บาท

 • การอินทิเกรต

 • เทคนิคการอินทิเกรต

 • การประยุกต์ของอินทิกรัล

 • อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

 • ลำดับและอนุกรมอนันต์

ยศ และ สิทธิพิเศษ